Denne - Daily - Täglich - Naponta 11.00 - 23.00
drinking in Prasna Basta

Menu Menu
Wine card Vínny lístok
Prasna history Prašná história
Basta photogallery Bašta fotogaléria
Music Sentimental Hudba Sentimental
Contact Kontakt

 

 

 

 

Live in Kut!

 

Hudba Požoň sentimentál

Požoň sentimentál
Malomestský komorný orchester
Založený 1993
www.pozon.sk
E-mail: info@pozon.sk
Ľubomír Burgr - husle
Boris Lenko - akordeón
Marek Piaček - flauta
Peter Zagar - klavír

Niet azda na svete miesta zvláštnejšieho ako Bratislava. Na malej ploche sa tu miesia rôzne kultúry, jazyky, história s módou, spiritualita s ľudovosťou. Nesie rysy provinčného malomesta i svetového veľkomesta. Mladý súbor Požoň sentimentál (Požoň - Pozsony, pôvodný maďarský názov Bratislavy) vychádza z tradície bizarnosti svojho mesta, ktorú rozvíja do svojráznej poetiky, spájajúc poklesnuté žánre s kultivovanou rafinovanosťou. Nadväzuje na tradíciu kaviarenských a pouličných kapiel videnú však cez prizmu skúseností Novej hudby. Základnou charakteristikou súboru je radostné muzicírovanie a "nevyberavý" výber repertoáru, ktorý siaha od historických diel spätých s Bratislavou cez vlastnú tvorbu až k recyklácii najprofánnejších hitov a melódií z televíznych seriálov.
Jaroslav Šťastný
 
Viac informácií:
http://www.pozon.sk

Tiež u nás hrávajú:
The Dusty Fort Band
Juraj Kalázs Trio
design rgb